Residenz Saison A Saison B
Blumenwiese, Quellwasser & Teichrose    
Belegung 1 Doppelzimmer € 144,00 € 156,00
Belegung 2 Doppelzimmer € 232,00 € 256,00
Morgenrot    
Belegung 3 Doppelzimmer € 348,00 € 382,00
Belegung 4 Doppelzimmer € 464,00 € 500,00
Loft    
Belegung 1 Doppelzimmer € 100,00 € 110,00
Belegung Zusatzzimmer/ Couch € 140,00 € 150,00
Preis Saison A Saison B
Belegung 1 Doppelzimmer € 144,00 € 156,00
Belegung 2 Doppelzimmer € 232,00 € 256,00
Preis Saison A Saison B
Belegung 3 Doppelzimmer € 348,00 € 382,00
Belegung 4 Doppelzimmer € 464,00 € 500,00
Preis Saison A Saison B
Belegung 1 Doppelzimmer € 100,00 € 110,00
Belegung Zusatzzimmer/ Couch € 140,00 € 150,00
Ferienhaus Saison A Saison B
Wasseramsel    
Belegung 1 Doppelzimmer € 90,00 € 100,00
Belegung Zusatzzimmer/ Couch € 120,00 € 140,00
Turmfalke    
Belegung 2 Doppelzimmer € 180,00 € 200,00
Belegung 3 Doppelzimmer € 230,00 € 260,00
Preis Saison A Saison B
Belegung 1 Doppelzimmer € 90,00 € 100,00
Belegung Zusatzzimmer/ Couch € 120,00 € 140,00
Preis Saison A Saison B
Belegung 2 Doppelzimmer € 180,00 € 200,00
Belegung 3 Doppelzimmer € 230,00 € 260,00

Saison A: 10.03.2023 - 22.12.2023 | 07.01.2024 - 26.01.2024 | 10.03.2024 - 22.12.2024 Saison B: 23.12.2023 - 06.01.2024 | 27.01.2024 - 09.03.2024